Shareholders’ Meeting

Shareholders’ Meeting

2024

Date: May 27th , 2024

Place:No. 88, Zhuangjing 1st Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan R.O.C.
(National Taiwan University Zhubei Campus)

Meeting Notice

Meeting Agenda

Meeting Minutes

Major Shareholders

Replay

2023

Date: May 29th , 2023

Place: 2F, No.3, Taiyuan 1st St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)

Meeting Notice

Meeting Agenda

Meeting Minutes

Major Shareholders

Replay

2022

Date: May 27th , 2022

Place: 3F, No.265, Dong Sec. 1, Guangming 6th Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (Sheraton Hsinchu Hotel) 

Meeting Notice

Meeting Agenda

Meeting Minutes

Major Shareholders

2021

Date: December 6th , 2021

Place: 2F, No.3, Taiyuan 1st St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.) 

Meeting Notice

Meeting Agenda

Meeting Minutes

Date: August 20th , 2021

Place: 2F, No.3, Taiyuan 1st St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.) 

Meeting Notice

Meeting Agenda

Meeting Minutes

Major Shareholders

(Chinese Version)

2020

 

Date: June 15th , 2020

Place: 2F, No.3, Taiyuan 1st St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)

Meeting Notice

Meeting Agenda

Meeting Minutes

(Chinese Version)

Major Shareholders

(Chinese Version)

2019

 

Date: June 6th, 2019

Place: 2F, No.3, Taiyuan 1st St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)

Meeting Notice

(Chinese Version)

Meeting Agenda

(Chinese Version)

Meeting Minutes

(Chinese Version)

Major Shareholders

(Chinese Version)

2018

 

Date: June 11th, 2018

Place: 2F, No.26, Taiyuan St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)

Meeting Notice

Meeting Agenda

Meeting Minutes

(Chinese Version)

Major Shareholders

(Chinese Version)

2017

 

Date: June 19th, 2017

Place: 2F, No.3, Taiyuan 1st St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)

Meeting Notice

(Chinese Version)

Meeting Agenda

(Chinese Version)

Meeting Minutes

(Chinese Version)

Major Shareholders

(Chinese Version)

2016

 

Date: May 27th, 2016

Place: 2F, No.3, Taiyuan 1st St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)

Meeting Notice

(Chinese Version)

Meeting Agenda

(Chinese Version)

Meeting Minutes

(Chinese Version)

Major Shareholders

(Chinese Version)